B sm oplossingen
Dienstverlening
Oplossingen blauw

Wat kunnen we voor u betekenen?

Onze specialisten in Finance hebben door de jaren heen de nodige kennis en ervaring opgebouwd. Deze varieert van het inrichten en beheren van uw master data tot het ontwikkelen van  analyses en rapportages om de prestaties van uw onderneming te kunnen monitoren. We beschikken bovendien over een netwerk van automatiseringspartners die oplossingen bieden voor het verbeteren van de efficiëntie op deelgebieden binnen de financiële kolom. We hebben opdrachtgevers hierbij vaak ook succesvol ondersteunt met de implementatie. 

Master Data Management

Master Data Management (MDM) is de functie binnen uw organisatie die ervoor zorgt dat data consistent en correct wordt vastgelegd om bedrijfsprocessen goed te laten verlopen.
Betrouwbare data is essentieel om te komen tot consistente bedrijfs-beslissingen. Om te komen tot een goede datainfrastructuur
is het belangrijk zoveel mogelijk in te zetten op centralisatie en harmonisatie. Op deze manier kunt u alle applicaties binnen uw organisatie voeden een uniforme en betrouware datastroom die bijdragen aan het goed ku uitvoeren van bedrijfsprocessen.

Accounts Receivable / Payable

Receivables binnen uw organisatie omvatten het beheren van uw ingaande (AR) en uitgaande (AP) geldstromen. 
De AR-functie is daarbij cruciaal voor de financiële gezondheid van uw onderneming omdat deze ervoor zorgt dat de inkomsten tijdig worden geïnd en uw bedrijf voldoende liquide middelen heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. 
De AP-functie draagt zorg voor het  registreren, controleren van facturen en het uitvoeren van betalingen binnen de overeen-gekomen betalingstermijnen.  

Credit Management

Credit Managent is  vooral nood-zakelijk wanneer uw onderneming veel (internationale) klanten heeft. Er is dan behoefte aan een bredere invulling van de AR-functie.       
Een Credit Manager geeft leiding aan een afdeling en is daarnaast verantwoordelijk voor het beoordelen en monitoren van de kredietwaardigheid van klanten, het vaststellen van kredietlimieten en het opvolgen van  betalingen  met als doel de risico's van uw onderneming te beperken in het streven naar omzetgroei.

Accounting

De Accounting functie verwijst naar het systematisch bijhouden, organiseren en vastleggen van financiële transacties en gebeurtenissen in uw bedrijf.      Het is een essentieel onderdeel in de bedrijsvoering om te komen tot betrouwbare rapportages die inzicht geven in de financiële gezondheid en commerciële prestaties van uw onderneming.
Een Accounting Officer is verantwoordelijk voor het beheer en vastlegging van de transacties in het boekhoudpakket en levert, afhankelijk van de omvang van uw onderneming, ook een belangrijk rol bij het opzetten van de rapportages. 

Control

De rol van Controller wordt vaak gevraagd bij grotere onder-nemingen. Er is dan vaak sprake van een functiescheiding tussen de operationele boekhouding (accounting) en het analyseren van de resultaten (controlling).
Een Controller is daarbij instaat om zelfstandig rapportages te ont-wikkelen en met het verkregen inzicht uw onderneming te voor-zien van advies om de prestaties  te verbeteren. 
Een Contoller kan u bovendien helpen bij het (her)inrichten en bewaken van de kwaliteit van operationele processen. Een Contoller verschaft de organisatie inzicht en handvatten om operationele en strategische doelstellingen te realiseren.  

Interim Management

Een interim-manager kan met verschillende doelen worden ingezet in uw organisatie.
Zo kan er sprake zijn van het uitvallen van een leidingevende van  een afdeling waardoor u tijdelijk opzoek bent naar invulling voor deze rol.
Interim-managers kunnen ook worden ingezet omwille van hun ervaring en expertise om processen te veranderen of een probleem op te lossen. U bent instaat door hun inzet snel te reageren op veranderingen, crisissituaties of specifieke uitdagingen.  

B gr Online
Altijd een oplossing die bij u past

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Privacystatement

akkoord